THÔNG TIN TÌM KIẾM
Từ khóa
Danh mục
Nhãn hiệu
Ngành nghề

Gasclip - SGC O2 - Máy dòn đơn khí

Liên hệ
  • Thương hiệu: Gasclip
  • Mã: SGC O2
Máy dòn đơn khí
- Máy dò đơn khí: O2
- Có thể điều chỉnh điểm báo động
- Đọc khí ở thời điểm tức thời
- Cảm biến phân giải và thể hiện 0.1ppm cho khí O2
- Cổng hồng ngoại 2 chiều để dowloads, test hút khí và cập nhật
- Có thể thiết lập chế đọc cho từng loại khí
- "Bump check": nhận biết, xác nhận