THÔNG TIN TÌM KIẾM
Từ khóa
Danh mục
Nhãn hiệu
Ngành nghề

Gasclip - SGC CO Máy dò đơn khí Plus

Liên hệ
  • Thương hiệu: Gasclip
  • Mã: SGC CO Plus
Máy dò đơn khí
- Máy dò đơn khí: H2S và CO
- Có thể hiệu chuẩn điểm báo động
- Đọc khí ở thời điểm tức thời, cảm biến phân giải và thể hiện 0.1ppm cho khí H2S
- "Bump check"
- Máy có thể hiệu chuẩn để đo và nhận biết khí