THÔNG TIN TÌM KIẾM
Từ khóa
Danh mục
Nhãn hiệu
Ngành nghề

Gasclip - SGC H2S - Máy dò đơn khí

Liên hệ
  • Thương hiệu: Gasclip
  • Mã: SGC H2S
Máy dò đơn khí
- Máy dò đơn khí: H2S
- Có thể điều chỉnh điểm báo động
- Đọc khí ở thời điểm tức thời
- Cảm biến phân giải và thể hiện 0.1ppm cho khí H2S
- Cổng hồng ngoại 2 chiều để dowloads, test hút khí và cập nhật
- Có thể thiết lập chế đọc cho từng loại khí
- "Bump check": nhận biết, xác nhận