THÔNG TIN TÌM KIẾM
Từ khóa
Danh mục
Nhãn hiệu
Ngành nghề

Gasclip MGC IR Pump - Máy dò đa khí có Pump

Liên hệ
  • Thương hiệu: Gasclip
  • Mã: MGC IR Pump
Máy đò đa khí có Pump
- Pin sử dụng được 5 ngày liên tục
- Hiệu chuẩn hằng năm
- Hoạt động ở trạng thái tĩnh (trừ khí O2)
- Hoạt động trong phạm vi 75 feet (~23m)
- Làm bằng thép không gỉ