THÔNG TIN TÌM KIẾM
Từ khóa
Danh mục
Nhãn hiệu
Ngành nghề

Jogger Superpro

Liên hệ
  • Thương hiệu: Jogger
  • Mã: Superpro
Găng cơ khí

Tag: Jogger Superpro

Lớp lót
  • polyester
Lớp phủ
  • Nitrile
  • Foam nitrile
Tiêu chuẩn
  • EN388:2003 
Cấp độ
  •  
  • 4 1 2 1